Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi

28. 4. 2014

 

 

Na základě povinnosti podle ustanovení § 777 zákona č. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se dne

24. června 2014 od 18.00 hod koná členská schůze

BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA

 

Tato schůze se koná v ZŠ Zárubova, Praha 4 – Kamýk, Zárubova 977/17

 

Program:

 

  1. Zahájení

  2. Informace o výsledcích hospodaření družstva za rok 2013

  3. Zpráva kontrolní komise

  4. Schválení účetní závěrky

  5. Volba orgánů družstva

  6. Schválení stanov družstva

  7. Informace o průběhu převodu bytů do osobního vlastnictví

  8. Diskuse

  9. Závěr – schválení usnesení členské schůze

 

 

Návrh usnesení: Schvaluje se nové znění stanov Bytového družstva Vnoučkova

 

S podklady členské schůze (návrhem stanov) se může každý člen seznámit u předsedy představenstva.

 

Vzhledem k tomu, že na schůzi bude přítomen notář k pořízení notářského zápisu, je nutné vzít si s sebou občanské průkazy k případnému ověření totožnosti.

 

Pokud se nemůžete této schůze bytového družstva zúčastnit, je nutné nechat se zastoupit na základě plné moci. Spoluvlastníci nebo manželé musí zplnomocnit buď jeden druhého, nebo společného zástupce obou.

 

 

 

 

 

Za BYTOVÉ DRUŽSTVO VNOUČKOVA

 

 

V Praze dne 19. 5. 2014